Consell GeneralNotícies

Aprovat el marc pressupostari de l’Estat per al mandat 2024-2027

El Consell General ha donat aquest dimecres el vistiplau al Marc pressupostari de l’Administració general de l’Estat per al temps corresponent al mandat 2024-2027, després que no hagin prosperat les esmenes a la totalitat presentades pels grups socialdemòcrata i de Concòrdia. Els grups de la majoria s’han mostrat plenament a favor de les projeccions econòmiques, la relació d’ingressos i despeses i les previsions d’endeutament per a aquesta legislatura, pel seu caràcter prudent i realista per una banda, però també perquè constata el rigor pressupostari i bona salut de les finances públiques. De retruc, aquesta constatació incrementa la credibilitat internacional del país.

Algunes de les dades que corroboren aquesta bona gestió de les finances i la progressiva recuperació de l’economia andorrana és el PIB andorrà, que apunta a creixements durant tot el manat: 5,6% el 2024, 4,2% el 2025, 3,6% el 2026 i 3,5% el 2027, xifres globalment per sobre de França i Espanya. També ho constata la reducció de l’endeutament amb relació al PIB, que se situa en el 34% el 2024 i una previsió del 30,6% el 2027 (molt per sota el llindar màxim del 40%). Així mateix, i pel que fa al dèficit, se situarà els propers anys entre el 0,83% i el 0,91% del PIB -per sota del llindar màxim de l’1%. Finalment, també destaca la capitalització del fons de compensació, que superarà els 3 milions d’euros a finals del mandat.

En la seva intervenció per defensar el marc pressupostari, el conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, ha celebrat que respongui “als punts que la llei de la Regla d’Or li demana: projectar per al proper mandat la realitat macroeconòmica del nostre país”, i partint de conceptes com la “sostenibilitat financera, l’estabilitat pressupostària, la transparència, l’eficiència i la lleialtat institucional”.

En un altre ordre de coses, Montané s’ha compromès a treballar en certes modificacions a la llei de la Regla d’Or, vinculades a objectius que no són evidents de complir, així com a revisar la Llei del Tribunal de Comptes.

El Grup Parlamentari Demòcrata també vota a favor de la modificació de la llei qualificada de la Justícia i del CDI amb Islàndia

També en la sessió del Consell General d’aquest dimecres s’ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei de modificació de la Llei qualificada de la Justícia. Tal com ha detallat la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Maria Martisella, els canvis responen a la voluntat “de millorar i agilitzar el funcionament de la Justícia”, a partir d’una modificació puntual del Codi de procediment penal per ampliar els supòsits pels quals és possible aplicar el procediment d’ordenança penal; l’equiparació de l’edat de jubilació de batlles i magistrats al règim de jubilació ordinari, tot permetent perllongar-la fins als 75 anys; i la possibilitat per a la Policia de fer-se assistir per persones qualificades externes en investigacions que requereixin de coneixements tècnics o científics. Aquesta darrera modificació ha estat fruit d’una esmena presentada pel Grup Demòcrata.

Finalment, també ha tirat endavant la ratificació del CDI entre Andorra i Islàndia i la memòria del Tribunal de Comptes del 2022, corresponent a les liquidacions de l’exercici 2021.

 

Etiquetes: Consell General, Notícies

Articles relacionats

Demòcrates governarà a quatre comuns i sumarà des de l’oposició a E-E, Sant Julià i Andorra la Vella
Els nous cònsols, conselleres i consellers de Demòcrates juren el càrrec