Notícies

El Grup Parlamentari Demòcrata destaca els principis de cohesió, integració i educatius que promou el Projecte de llei de l’esport

31/05/2018 El Grup Parlamentari de Demòcrata considera que el Projecte de llei de l’Esport fixa les bases perquè la pràctica esportiva esdevingui una eina  imprescindible per a la cohesió de la societat, un element integrador amb l’entorn i una eina educativa per als joves. Aquest és l’objectiu amb el qual la majoria demòcrata ha treballat el Projecte de llei i les esmenes presentades al text, que avui ha superat l’esmena a la totalitat presentada per PS i Liberals d’Andorra.

Per a la majoria al Consell General, el text elaborat pel Govern defensa la pràctica de l’esport com a eina fonamental per al desenvolupament integral de la persona i contempla un model que s’adequa a les exigències dels grans organismes internacionals, donant les eines perquè els nostres esportistes puguin competir en igualtat de condicions.

En aquest sentit, els consellers i consellers del Grup Demòcrata consideren que les esmenes a la totalitat presentades pels partits de l’oposició menystenen les aportacions que les federacions esportives del país han fet al text durant el treball participatiu previ que el Govern va desenvolupar amb l’objectiu d’adequar l’actual marc legal a les necessitats i problemàtiques d’aquells que s’encarreguen d’impulsar i desenvolupar la pràctica esportiva.

Lamentem que l’oposició hagi renunciat a l’oportunitat d’aportar de forma constructiva en la definició del futur marc de regulació de l’esport al país.  Tal com ha afirmat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ‘més enllà de la institució o partit polític que representem, junts hem de fer que les lleis que regulen la vida de la nostra societat siguin útils i beneficioses pels ciutadans’.

En aquesta línia s’ha expressat el conseller general Justo Ruiz, qui ha lamentat ‘el gir de 180 graus que sembla que els consellers de l’oposició han donat envers temes que clarament no s’haurien de polititzar’ o que ‘haurien de ser una oportunitat per arribar a tots els sectors involucrats per millorar tot allò que fa referència al món de l’esport’.

La sessió del Consell General d’aquest dijous també ha donat llum verda a la modificació de la Llei de l’INAF que adaptarà la llei a les atribucions que l’organisme, que en endavant es dirà Autoritat Financera Andorrana (AFA), assumirà per donar compliment a les competències de regulació del sector de les assegurances i reassegurances. També s’ha aprovat per assentiment la Llei del Tribunal de l’Arbitratge que permetrà una via alternativa per a la resolució de conflictes, tant nacionals com internacionals que no sigui la via judicial.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Ladislau Baró explica a l’Ara i Aquí de RNA que esperen aprovar Funció Pública i codificació laboral amb un consens raonable
Demòcrates institueix la Jornada Martí Salvans com a espai de trobada per a la reflexió i discussió