Notícies

El grup parlamentari Demòcrata dona suport a la modificació de la Llei de mercaderies sensibles per fer-la més efectiva i adaptada al context actual

1 comentari

22/03/2018 La modificació de la Llei de mercaderies sensibles que el Consell General ha aprovat per assentiment durant la sessió ordinària d’aquest dijous estableix un marc legal actualitzat que permetrà lluitar amb més eficiència contra el contraban. Per al Grup Parlamentari de Demòcrata les modificacions proposades pel Govern permeten adaptar la situació a l’evolució del mercat i dels productes i inclou, alhora, mesures a partir de l’experiència de prop d’una dècada de vigència de la llei del 1999.

Així ho va exposar el conseller general, Toni Fillet, qui, en nom del Grup Parlamentari Demòcrata va destacar la necessitat de tenir una legislació el més actualitzada i acurada possible en aquest àmbit.

Des de Demòcrates considerem que els canvis introduïts, ja d’entrada, en la definició d’allò que es considera mercaderia sensible, com l’actualització de criteris -com ara les quantitats per transportar així com la reducció dels límits per a l’expedició i lliurament de factura obligatoris- i l’establiment d’un nou règim sancionador, més proporcional a les infraccions comeses i amb un clar objectiu disuasori, contribueixen a que Andorra faci un pas més en el compromís d’Andorra en la lluita contra el tràfic il·lícit i contra el contraban de tabac.

En el decurs de la sessió també s’ha donat llum verda, per assentiment, a la Llei sobre mediació i a la Llei de protecció temporal transitòria per raons humanitàries.

En el primer cas, el conseller general Marc Ballestà va ressaltar els beneficis que suposarà comptar amb una eina àgil, dinàmica i efectiva en la resolució de conflictes que evitarà la via judicial i la sobrecàrrega de treball a tribunals que això implicaria.

Per la seva banda, la consellera general Maria Martisella va defensar la necessitat d’habilitar un marc legal que doni seguretat jurídica als refugiats tenint en compte les especificitats territorials i demogràfiques d’un país petit com Andorra. En qualsevol cas, Martisella ha insistit en el fet que, amb aquesta llei, Andorra mostra la seva voluntat en l’acollida de refugiats, una realitat de la qual el Princpat no en podia quedar al marge.

Etiquetes: Notícies

Articles relacionats

Entrevista del secretari general de DA al Diari d’Andorra: “El 70% de funcionaris que no va fer vaga deu voler dir alguna cosa”
Demòcrates per Andorra inicia aquest abril la roda de contactes amb les parròquies