Consell GeneralGrup Parlamentari DemòcrataNotícies

El teixit empresarial podrà tornar a contractar a l’estiu els treballadors de la temporada d’hivern

2 comentaris

El Consell General ha aprovat aquest dijous el Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració, amb els vots favorables dels grups parlamentaris de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) i de Terceravia, mentre que el Grup socialdemòcrata hi ha votat en contra. Les modificacions responen a les demandes del teixit empresarial del país i als problemes que tenen per contractar personal. En aquest sentit, i perquè les empreses puguin comptar durant l’estiu amb els mateixos treballadors que han contractat durant la temporada d’hivern, es modifica el punt de la Llei d’immigració que estableix que han de passar un mínim de cinc mesos entre dues autoritzacions temporals.

La consellera general Liberal, Eva López, ha defensat en nom dels grups de la majoria que cal fer “tot el necessari per poder donar solucions a la falta de mà d’obra existent al país”, la qual s’ha agreujat arran de la pandèmia. En qualsevol cas, ha defensat que els canvis aplicats són puntuals i excepcionals, ja que es tracta d’una suspensió -i no d’una modificació definitiva- per a aquest any. A més, i tenint en compte que la mancança de personal es dona sobretot a la restauració i hoteleria, l’allargament de les quotes (en comptes de d’aplicar una autorització nova de treball com volia el PS), no possibilita que els treballadors actuals puguin canviar de sector, fet que evita precaritzar el mercat de treball.

El que sí que s’ha aprovat per unanimitat és el punt de l’ordre del dia referent a les  modificacions de la Llei qualificada d’educació i la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà. Uns canvis per garantir equitat i igualtat entre tots els alumnes del sistema educatiu andorrà, amb la prohibició de l’ús ostensible de símbols religiosos que, “pel fet simple fet d’haver nascut home o dona, dins d’una confessió o una altra, poden suggerir que unes persones de la nostra societat tinguin unes obligacions afegides, fins i tot drets de rang inferior, que unes altres”, ha exposat el president del Grup Demòcrata, Carles Enseñat.

En aquest sentit, Enseñat ha defensat la necessitat d’aquest text legal perquè “els poders públics estem obligats a promoure la igualtat en dignitat i drets”. “També estem obligats”, ha afegit, “a actuar quan es produeixen situacions de desequilibri o de conflicte social per tal de garantir un sistema més harmònic”. Situacions que s’han d’evitar als centres escolars, on el que s’ha de preservar per sobre de tot és el dret a l’educació de tots els alumnes.

Enseñat: Els poders públics estem obligats a actuar quan es produeixen situacions de desequilibri o de conflicte social per tal de garantir un sistema més harmònic

Finalment, el president Demòcrata també ha volgut ressaltar, dels canvis a les dues lleis, la introducció a les escoles d’una matèria optativa i alternativa laica a la religió, que es farà en el mateix horari “i estarà basada en els mateixos principis humanístics i de coneixement sobre com hem aconseguit arribar fins aquí, com a societat”.

De la sessió d’aquest dijous també destaca l’aprovació per assentiment del Procediment Contenciós Administratiu. Un text legal que servirà per “modernitzar el procediment davant la jurisdicció administrativa”, ha explicat la consellera Demòcrata Ester Molné. S’han corregit “petites mancances detectades en la pràctica, però respectant la nostra cultura jurídica, fent només els retocs escaients per optimitzar el procediment”. Molné ha exposat que “constituirà una eina més perquè l’Administració de Justícia superi el col·lapse actual”, juntament amb la Llei d’accés electrònic a la justícia aprovada la setmana passada i el Pla de xoc de la justícia anunciat pel Govern aquest dimecres.

Finalment, i també per assentiment, s’ha aprovat la ratificació d’Andorra al Conveni europeu per a la protecció dels animals de companyia. Tal com ha manifestat la consellera Demòcrata Núria Rossell, les darreres tres dècades “Andorra ha anat reforçant i actualitzant la seva legislació a favor del benestar i de la protecció dels animals de companyia. Ara calia elevar-ho a l’escala internacional amb l’adhesió del país a aquest Conveni”

.

Etiquetes: Consell General, Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Demòcrates alerta de l’increment de la despesa de personal i dels nombrosos assessoraments externs del Comú
Bonell reivindica al Consell d’Europa la tasca d’Andorra per acollir i protegir els infants refugiats d’Ucraïna