Consell GeneralGrup Parlamentari DemòcrataNotícies

Injecció de 12,6 milions aquest any per augmentar les polítiques d’habitatge, educació i digitalització

1 comentari

L’aprovació, aquest dijous al Consell General, del crèdit extraordinari i el suplement de crèdit per un import superior a 12,6 milions d’euros, permetrà al Govern actuar de forma immediata per fer front a la situació del mercat de l’habitatge, potenciar la digitalització del país i iniciar l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Aquestes accions, que començaran ja en aquest darrer trimestre del 2022, es prolongaran al llarg dels pròxims exercicis i suposaran, sumant-hi els crèdits plurianuals per als propers anys, fins a 35 milions d’euros destinats a polítiques d’habitatge, i més de 42 milions en total.

Tal com ha detallat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, es provisionen 16,2 milions per als habitatges a preu assequible de Borda Nova, 11 milions per a la compra d’habitatges buits, “per poder reconduir-los en habitatges de lloguer a preu assequible” i 8 milions més per al lloguer d’habitatges, també amb la mateixa finalitat. Paral·lelament, s’habilitaran 12 habitatges tutelats al nou Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI).

“Tenint en compte la urgència de la situació pel que fa a l’habitatge, i les necessitats actuals de la població, no seria ni just ni efectiu dilatar aquestes accions en el temps, ni esperar al pressupost de l’any vinent”, ha defensat Enseñat.

Paral·lelament, es destinen 2,5 milions a projectes de digitalització tant a l’Administració pública com per a les empreses del país. Pel que fa a l’educació “es provisionen 6 milions d’euros per ampliar la Universitat d’Andorra i cobrir les necessitats creixents d’espai per l’augment progressiu d’alumnes” ha indicat Enseñat.

D’altra banda, els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost d’aquest 2022 també permetran a l’Estat fer front a les seves obligacions legals i financeres, com per exemple el pagament dels interessos del deute.

En un altre ordre de coses, el Consell General també ha acceptat la presa en consideració de la Proposició de llei de l’Estatut de l’Artista, que entra ara entra en període d’esmenes. L’Estatut referma el compromís dels grups de la majoria amb aquest col·lectiu i pretrà combatre l’actual inestabilitat legal del sector, permetent la professionalització dels artistes i dotant-los de seguretat jurídica amb la creació d’un registre de professionals del país.

En el debat sobre la proposició de llei, la consellera Demòcrata Sandra Codina ha manifestat que l’Estatut és “un reconeixement a tots els artistes del nostre país, un document que els dota de protagonisme”. També ha garantit que “aquesta llei és un punt de partida, un acord de mínims perquè puguin fer el que més els agrada i desenvolupar el seu projecte vital”. Així, ha obert la porta a ampliar l’estatut a través de modificacions d’altres lleis i de reglaments, també amb la implicació dels mateixos artistes, associacions i entitats vinculades al col·lectiu.

 

 Increment de les taxes del tabac

Un altre dels punts de l’ordre del dia ha estat l’aprovació  per assentiment del Projecte de llei de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum, que preveu un increment del 6% de les taxes sobre el tabac. “És necessari perquè França ha aplicat aquest any una pujada forta de preus” i un diferencial massa elevat fomenta el contraban però, a la vegada, “és un diferencial que permet que Andorra continuï sent atractiva des del punt de vista comercial”, ha defensat el conseller Demòcrata, David Montané.

Finalment, aquest dijous també s’ha aprovat la Proposta d’acord de salut mental impulsada pels grups de la coalició i que insta al Govern a dedicar més recursos econòmics i humans per atendre l’increment de persones amb patologies relacionades amb la salut mental, així com a reforçar l’acompanyament als seus familiars i persones properes.

Etiquetes: Consell General, Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Demòcrates d’E-E demana a la majoria que prioritzi els projectes que realment necessita la parròquia
Demòcrates d’Escaldes lamenta el secretisme de la majoria en temes cabdals per a la parròquia