Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

La Llei de protecció civil reforça la seguretat de les persones, els béns i el medi ambient

3 comentaris

Els grups parlamentaris de la coalició (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos) han presentat aquest divendres la Proposició de llei de protecció civil, que instaura polítiques públiques relatives a la seguretat i la protecció de les persones, els béns i el medi ambient del país. El text, ja entrat a tràmit, reforçarà la prevenció i minimitzarà les afectacions de possibles catàstrofes o desastres naturals, així com aquells que provenen de l’acció de l’home.

La consellera general Demòcrata Ester Molné ha recordat que regular i planificar la protecció civil és una recomanació de l’Organització de les Nacions Unides i que, “un país com Andorra, que té una gran afluència de turistes, ha de tenir planificades correctament les respostes a situacions d’emergència”. Això es farà a través de procediments d’ordenació, planificació, coordinació i direcció dels diferents serveis públics relacionats amb les emergències. A més, la llei contempla la creació de mapa de riscs “per tenir-los inventariats i endreçats”, així com un catàleg d’activitats susceptibles de generar riscs.

Un país com Andorra, que té una gran afluència de turistes ha de tenir planificades correctament les respostes a situacions d’emergència

En l’àmbit privat, les noves construccions i equipaments que es trobin en una zona de riscs hauran d’elaborar plans d’autoprotecció que garanteixin la seguretat de les persones i la seva evacuació. Molné ha explicat, però, que els centres hospitalaris i centres administratius docents, “essencials en situació de catàstrofe”, sí que hauran d’elaborar plans d’autoprotecció un termini d’un any després de l’entrada en vigor de la llei.

La reintroducció de la figura del sometent és un altre dels punts destacats de la llei. Una figura històrica que ara es transformarà “en un cos de voluntaris, tant d’homes com de dones, que s’activarà en cas de catàstrofes i emergència nacional”, ha explicat el conseller general de Ciutadans Compromesos Raul Ferré. Els sometents hauran de tenir entre 25 i 65 anys, rebran formació i hauran de complir un seguit de requisits que determinarà cada comú.

La consellera general Liberal Eva López ha destacat la creació de la figura del comandament únic, que “s’activarà en cas d’una situació d’emergència no ordinària”. Aquest comandament recaurà en el ministre de Justícia i Interior en cas d’emergència d’àmbit nacional, o en el cònsol major en cas de ser una d’emergència d’àmbit parroquial. López ha detallat que el comandament únic dirigirà l’execució del pla de protecció. A més a més, podrà activar mesures dràstiques com “controlar i restringir l’accés a zones perilloses, confinar la població en un termini màxim de 24 hores i limitar la utilització dels serveis públics i el consum de béns, en cas que sigui necessari”.

La Proposició de llei de protecció civil també estableix la creació d’un Centre Nacional d’Emergències en un període de tres anys des de la seva entrada en vigor. Un centre operatiu que assegurarà la coordinació de les persones i entitats públiques i privades que actuïn en les situacions d’emergència. També vetllarà per donar una resposta àgil i eficaç a les demandes d’ajut de la ciutadania.

Precisament aquest centre gestionarà el telèfon 112, encarregat de centralitzar i coordinar totes les trucades de la població i derivar-les als respectius serveis d’emergències.

D’altra banda, el text també contempla accions de sensibilització de la població per tenir un país actiu en polítiques públiques i privades de seguretat.

La llei de protecció civil consta de 92 articles i 13 disposicions finals. En la seva elaboració ha comptat amb la participació dels comuns i dels cossos especials.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

La fortalesa del projecte de recerca en immunologia porta el PS a retirar l’esmena a la totalitat
La gestió de DA al Comú els darrers mandats contribueix a superar l’any de la Covid amb les finances sanejades