Articles d'opinióEster Molné

Una justícia més ràpida, propera i eficient

2 comentaris

A tots ens agrada que ens atenguin amb eficiència, poder fer les gestions de manera còmoda i que les activitats del dia a dia que no fem per voluntat pròpia es desenvolupin de manera ràpida. Amb la irrupció imparable de les noves tecnologies i la millora constant de les eines digitals que tenim al nostre abast, aquesta voluntat cada vegada s’aconsegueix més en els diferents àmbits socials. La Justícia, pel seu pes com a servei públic i la seva posició de dret constitucional, no en podia ser una excepció.

La llei d’accés electrònic a la Justícia (un projecte entrat a tràmit pel Govern), que estem treballant els consellers i conselleres generals de la Comissió d’Interior i que confiem que s’aprovi no més tard del mes de març, s’encamina precisament a assolir aquest objectiu de rapidesa, eficiència i proximitat de la Justícia. La llei regularà la utilització de les tecnologies de la informació per millorar un servei essencial per a qualsevol país i la seva ciutadania. Per posar alguns exemples, donarà eines per agilitzar les notificacions, gestions, comunicacions i qualsevol dels procediments que es desenvolupen a la Justícia, així com facilitarà l’arxivament de tots els documents processals, que conformaran l’expedient electrònic. A més, el text contempla totes les accions necessàries perquè aquests procediments es puguin fer de manera totalment segura i confidencial. Per exemple, a través de l’ús del certificat de signatura electrònica, que ja s’utilitza de manera satisfactòria a d’altres administracions del país. Aquest fet aportarà seguretat jurídica a tots els implicats en els processos judicials: professionals de la Justícia, cooperadors professionals i, evidentment, els mateixos ciutadans.

La llei d’Accés Electrònic a la Justícia donarà eines per agilitzar les notificacions, gestions, comunicacions i qualsevol dels procediments que es desenvolupen a la Justícia

A la vegada, la llei s’ha convertit en totalment necessària amb l’entrada en vigor del nou Codi de Procediment Civil. El text ha comportat la implementació dels judicis orals també en els processos judicials civils, un fet que implica la utilització de sistemes de gravació audiovisuals que permetin deixar constància del procés. Calia, per tant, garantir cobertura legal completa a aquests procediments.

En definitiva, la llei que estem treballant al Consell General s’encamina a assolir una Justícia més accessible i ràpida, més propera i eficient amb el ciutadà. A la vegada, permetrà fer front a la saturació que els darrers anys ha estat patint en certs àmbits. De retruc, l’ús d’eines digitals més estandarditzat en tots els processos contribuirà a aconseguir un estalvi considerable de recursos públics.

L’evolució de les noves tecnologies ja no té marxa enrere i calia que la Justícia no baixés del tren. Perquè té la responsabilitat de ser àgil i eficaç tenint en compte que es tracta d’un pilar bàsic de tota societat democràtica.

Etiquetes: Articles d'opinió, Ester Molné

Articles relacionats

Modificació dels nostres símbols (I i II)
Zenó d’Elea