Consell GeneralNotícies

La modificació del Codi Penal endureix les sancions contra qui afavoreixi o promogui la prostitució

1 comentari

El Consell General ha votat avui per unanimitat la proposició de llei de modificació del Codi Penal. Una iniciativa dels grups parlamentaris de la majoria -Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos- per castigar la publicitat sobre prostitució als mitjans de comunicació del país. Concretament, la proposició de llei aprovada inclou com a delicte aquesta tipologia de publicitat i en fa responsables el director de la publicació o programa on es difongui, amb multes que poden arribar a ser de 30.000 euros.

Així mateix, i tal com ha explicat en la seva intervenció la consellera Demòcrata Ester Molné, el treball en comissió ha permès endurir les sancions econòmiques cap als culpables de promoure o afavorir la prostitució, amb 30.000 euros o amb el triple del benefici obtingut si aquest és superior. “Limitar l’import de la multa a 30.000 euros en ocasions pot representar una minsa sanció amb relació al benefici econòmic obtingut”, ha defensat Molné, sobretot en el cas de “xarxes o grups organitzats”.

Limitar l’import de la multa a 30.000 euros en ocasions pot representar una minsa sanció amb relació al benefici econòmic obtingut, sobretot en el cas de xarxes o grups organitzats

D’altra banda, i així ho ha anunciat també Molné durant la seva intervenció, s’està treballant en l’elaboració d’una proposició de llei per tal que totes les víctimes de violència de gènere puguin ser indemnitzades. Això permetrà aixecar la reserva a l’article 30.2 del Conveni d’Istambul sobre la prevenció i lluita contra la violència envers les dones. D’aquesta manera, i en cas que la víctima no pugui ser indemnitzada pel seu agressor, l’Estat en serà subsidiari. Així mateix, ha avançat Molné, aquesta garantia d’indemnització es farà extensiva no només a les dones sinó també a altres col·lectius, com els LGTBIQ+. Aquesta proposició de llei es treballarà conjuntament amb tots els grups parlamentaris del Consell General.

També en la sessió del Consell General d’aquesta tarda s’ha aprovat per unanimitat el Projecte de llei per modificar la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà. L’objectiu és flexibilitzar les condicions per contractar personal docent i evitar així llargs períodes d’absència d’aquests amb els seus alumnes. D’aquesta manera es garanteix a aquests estudiants “un millor acompanyament presencial a les aules i que puguin seguir desenvolupant les seves competències”, ha defensat la consellera Demòcrata Sandra Codina. La Covid-19 ha incrementat la necessitat d’apostar per aquesta modificació.

Es garanteix a aquests estudiants un millor acompanyament presencial a les aules i que puguin seguir desenvolupant les seves competències

Finalment, i amb l’excepció de Terceravia, la Cambra ha votat a favor de la declaració d’utilitat pública dels terrenys de la CG2, entre la Trava i les Bordes de l’Aldosa, per poder eixamplar la via. “El tram té les dimensions d’una carretera dels anys 70, no s’adequa als requisits de seguretat actuals”, ha manifestat el conseller Liberal Marc Magallón.

Etiquetes: Consell General, Notícies

Articles relacionats

El Consell General aprova que Andorra esdevingui el 190è país membre de l’FMI
Demòcrates d’Escaldes alerta a la majoria comunal que pot estar envaint competències al Govern