Articles d'opinióDavid Montané

Les regles del joc dels actius digitals

Vivim un moment de grans canvis amb relació a tot allò que fins ara ens era familiar. Contínuament se’ns recorda que la tecnologia, la innovació i el progrés són els elements que caracteritzen l’economia moderna. Ja sigui per trobar solucions a problemes complexos o per millorar aspectes obsolets de la nostra vida i de la societat en general. Perquè sempre hem de mirar què és el següent per seguir evolucionant.

La situació actual ens demana que tinguem clares les prioritats orientades a la recuperació d’Andorra, que siguem capaços d’atraure inversions estrangeres al país, que transferim a la ciutadania aquest retorn, que en puguem fer projectes transversals de forma eficient i que ho fem amb projectes realistes.

La nova tecnologia blockchain o de llibre major distribuït ens pot permetre evolucionar i millorar aspectes relacionats amb la manera quotidiana de fer les coses. En d’altres paraules, ajudar a crear i transferir valor a tot allò que fins ara s’havia de fer de forma analògica o física. I d’una forma més segura, perquè aquest contingut de valor està encriptat. A la vegada, permet guanyar eficiència en costos i temps, ja que permet l’intercanvi a temps real i sense problemes de reconciliació, solucionant qüestions de traçabilitat i seguiment de processos.

Anant als seus inicis, la tecnologia blockchain neix de la conjunció de diferents tecnologies conegudes des dels anys 90, amb la finalitat de compartir registres i transaccions de bases de dades de forma distribuïda i encriptada. Actualment és una tecnologia que es pot aplicar a un munt de casuístiques: des de l’àmbit de les criptomonedes, passant per l’execució automàtica d’ordres contractuals programades –els anomenats smarts contracts–, fins a l’accés a nous sistemes de finançament per a petites i mitjanes empreses. També pot ser d’aplicació en nous canals d’intercanvi de valor, d’una manera més eficient i ràpida.

Ens trobem enmig d’una partida on ja existeixen les fitxes –els tokens o actius digitals–, i tenim el tauler del joc –els contractes intel·ligents- que serveixen per intercanviar valor. Només ens falten les regles del joc per participar. I aquestes regles les donarà a Andorra la futura regulació dels actius digitals, que estem treballant els grups parlamentaris de la majoria. Una proposició de llei que aportarà seguretat jurídica i, alhora, servirà per captar l’atracció de talent en desenvolupament tecnològic, amb possibilitats d’un desplegament immediat al país.

Només ens falten les regles del joc per participar. I aquestes regles les donarà a Andorra la futura regulació dels actius digitals

Des del Consell General impulsarem aquesta regulació de les regles de joc,  de l’ecosistema blockchain i de la representació digital d’actius. Amb l’objectiu de proporcionar les millors condicions de certesa i seguretat jurídica, per fer del Principat un centre internacional de referència en el món digital, amb uns estàndards que ens permetin poder interoperar amb les principals places del món i amb un model de negoci escalable, alhora integrador de tota la societat.

Encara que puguin semblar conceptes allunyats, aquesta regulació també dona valor al nostre principi de Virtus Unita Fortior. Perquè permet retornar, d’una manera conscient, el valor i l’esforç que fem tots plegats com a ciutadans per tirar endavant el país.

El nostre compromís servirà per aportar i seguir superant les dificultats i els reptes que ens presenta el present i el futur més immediat.

 

Article del conseller general demòcrata, David Montané, publicat a El Periòdic d’Andorra el 10 d’octubre del 2020. 

Etiquetes: Articles d'opinió, David Montané

Articles relacionats

Gossos i taxes…
Tots som culpables