Articles d'opinióFrancesc Camp

Per què no era el moment d’invertir al túnel d’Envalira?

La decisió de no invertir al túnel d’Envalira no ha estat fàcil de prendre, per la seva transcendència (en l’àmbit polític i econòmic), per l’import de la inversió i pel poc temps de què disposàvem per donar una resposta a l’empresa encarregada de gestionar la compra i venda de les accions de la societat Túnel d’Envalira, SA. La majoria al comú de Canillo hem destinat gran part dels nostres esforços, les dues primeres setmanes del mandat, a analitzar l’extensa documentació de l’operació i a mantenir reunions amb els principals actors a fi d’esvair tots els dubtes que se’ns plantejaven.

Un cop finalitzat, vam decidir desestimar la proposta de participació en l’accionariat pels motius següents: Primer, l’operació està projectada com una inversió financera sobre una infraestructura viària, a la recerca d’un rendiment a llarg termini superior als productes financers estàndards. Però la gestió operativa del túnel es delega a un operador qualificat, sense participació directa dels socis en l’òrgan d’administració: mitjançant una societat mercantil andorrana on participarien també la resta d’inversors, i que esdevindria sòcia única de la societat; amb les limitacions que això comporta.

Segon, el percentatge de participació proposat al comú (20%) en la societat mercantil andorrana esmentada, d’acord amb el sistema de gestió i administració previst respecte a la societat Túnel d’Envalira, SA, resultava insuficient perquè pogués incidir de forma significativa en la presa de decisions sobre la gestió, i sobre eventuals propostes i actuacions que poguessin proposar-se a instància del mateix comú.

Tercer, es va valorar que la participació del comú en aquest projecte incrementaria el deute respecte al límit d’endeutament permès per llei. Aquest fet, juntament amb el desemborsament de l’import corresponent al percentatge de participació proposat (3,5 milions), podria condicionar de manera significativa la capacitat d’inversió en altres projectes més tangibles per als ciutadans, que vam comprometre al nostre programa electoral i que tenim la intenció d’impulsar durant el present mandat.

Entrar a l’accionariat podria condicionar de manera significativa la capacitat d’inversió en altres projectes més tangibles per als ciutadans

Francesc Camp, cònsol major de Canillo

Etiquetes: Articles d'opinió, Francesc Camp

Articles relacionats

Complim amb totes les exigències internacionals en matèria de tràfic de persones
Escurcem distàncies entre Demòcrates i la ciutadania