Consell GeneralNotícies

Acord unànime per garantir la sostenibilitat de les pensions de jubilació

3 comentaris

La Proposta d’acord per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació, impulsada pels grups de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), ha estat aprovada per assentiment, aquest dijous al Consell General. El text definitiu manté l’estructura i l’essència de la proposta inicial, a la qual s’hi han sumat aportacions dels grups de l’oposició després d’una setmana de negociacions.

En aquest sentit, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha remarcat que “els grups de la majoria estàvem disposats, i així ha quedat demostrat, a acceptar peticions dels grups de l’oposició i a fer concessions respecte al text inicial si això havia de portar al més que necessari vot unànime de la proposta d’acord”. Per la seva banda, Marc Magallón,  president suplent del Grup Liberal, ha desitjat que la voluntat d’arribar acords continuï els pròxims mesos, durant el treball de la comissió” ja que, ha assegurat, “caldrà mostrar la unitat de les forces polítiques en el compromís d’assegurar les pensions”. Per últim, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, president del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos, ha recalcat que “tots, d’una forma responsable i madura, prendrem les mesures necessàries per fer factible la preservació de les pensions dels nostres padrins i d’una generació més enllà”.

Enseñat: Estàvem disposats, i ha quedat demostrat, a  fer concessions al text inicial si això havia de portar al més que necessari vot unànime de la proposta de pacte d’estat

El contingut final de la proposta d’acord contempla la creació d’una comissió d’estudi formada per conselleres i consellers generals de totes les forces polítiques, membres de Govern, els presidents del Consell d’Administració de la CASS i de la Comissió Gestora del Fons de Reserva de Jubilació, membres del Consell Econòmic i Social, el president de la Federació de la Gent Gran d’Andorra i un representant de les associacions de les persones amb diversitat funcional. A més, la comissió especial podrà convocar els especialistes i tècnics que consideri convenients per desenvolupar la seva tasca.

Els treballs d’aquesta comissió parlamentària serviran per elaborar un dictamen que haurà d’estar enllestit abans de l’1 d’octubre d’enguany (ampliar els terminis ha estat un dels canvis introduïts al text inicial). Un cop acabada la feina en comissió es constituirà el pacte d’estat, amb els mateixos participants que la comissió d’estudi, per deliberar sobre les mesures que cal implementar en el sistema públic de les pensions de jubilació. Els treballs d’aquesta segona fase no s’haurien d’allargar més enllà de l’1 de desembre d’aquest any, data en la qual hauria d’estar finalitzat l’informe amb les actuacions concretes d’ordre normatiu i d’acció administrativa que s’han de prendre per garantir la sostenibilitat de les pensions.

 

 

Canvis legals per captar nous projectes capdavanters al món

En acabar el punt sobre el pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions (que havia quedat pendent de la sessió ordinària de dijous passat), ha tingut lloc una segona sessió amb un únic punt a l’ordre del dia, el Projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració i de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU). S’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris del Consell General.

La consellera general Demòcrata Ester Molné ha defensat, en nom de la coalició, que els dos textos legals “estaven pensats per un model de creixement de país” de fa 30 i 20 anys respectivament (les lleis són del 1989 i del 2000). Actualment Andorra aposta per la “diversificació de l’economia i per ser pol d’innovació i recerca”. Era indispensable, per tant, actualitzar i adaptar els dos textos. 

Molné: Era indispensable actualitzar les dues lleis per seguir diversificant l’economia i ser pol d’innovació i recerca

Molné ha detallat que les modificacions amplien, per una banda, el règim dels contractes de cessió de béns patrimonials contemplats al Codi de l’Administració. També retoquen el procediment per a l’explotació d’aquests béns, afegint l’opció que puguin ser objecte d’una adjudicació directa “en supòsits concrets i degudament justificats”. Finalment, pel que fa als canvis a la LOGTU, “s’amplien les casuístiques dels projectes d’interès nacional, incloent-hi els de recerca, desenvolupament i innovació”. 

La consellera Demòcrata ha defensat que, amb l’actualització de les lleis, s’obre la porta a nous projectes “que ens posicionin al món, aportin riquesa i valor afegit”. El primer d’ells serà el Centre de recerca, investigació, desenvolupament i innovació que la farmacèutica catalana Grífols ubicarà als terrenys de Prat de la Farga d’Ordino. Serà un centre “referent”, que permetrà “avançar en el coneixement del sistema immunitari, investigar i desenvolupar noves teràpies immunològiques” per millorar la qualitat de vida de totes aquelles persones que pateixen malalties autoimmunes. 

 

Etiquetes: Consell General, Notícies

Articles relacionats

Demòcrates celebra que la majoria hagi escoltat els seus neguits i hagi presentat, almenys, tres memòries del 2020
Pròrroga dels Erto per donar suport a les empreses encara afectades per la pandèmia