Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Pròrroga dels Erto per donar suport a les empreses encara afectades per la pandèmia

1 comentari

El 30 de juny finalitza el període legal establert per poder sol·licitar, per part de les empreses, una Suspensió Temporal dels Contractes de Treball (STCT) o una Reducció de la Jornada laboral (RJL), figures més conegudes com a Erto. Però, conscients que malgrat “el pitjor de la pandèmia ja ha passat” i, a poc a poc, les restriccions es van aixecant (també als països veïns), el Govern ha aprovat un nou paquet de mesures urgents per fer front a la pandèmia i que allarga algunes de les mesures en vigor. Concretament, tal com ha explicat la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Ester Molné, es mantindran els Erto per a aquells sectors que encara no han pogut “desplegar totalment la seva activitat, com és el cas de l’oci nocturn o el de les agències de viatge”.

En una entrevista al programa La Rèplica de Ràdio Televisió d’Andorra, Molné ha exposat que hi ha sectors encara afectats per la pandèmia, que havien demanat que no se’ls tragués les ajudes de cop. “Cal seguir donant suport a les empreses i protegir els llocs de treball”, ha defensat.  En aquesta línia va aquest quart Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents, ja a tràmit parlamentari i que es debatrà al Consell General les properes setmanes per tal que pugui entrar en vigor l’1 de juliol. El text disposa un àmbit d’aplicació temporal fins a la fi de la situació de crisi sanitària, amb una data límit del 31 de desembre, per a les empreses que tenen l’activitat principal suspesa obligatòriament per Decret o bé les que estiguin afectades per impediments que afectin negativament i substancialment el normal desenvolupament de la seva activitat. També amplia les ajudes als treballadors per compte propi que estiguin en la mateixa situació que aquestes empreses.

Molné: Cal seguir donant suport a les empreses i protegir els llocs de treball

Finalment, aquesta nova llei òmnibus també inclou una disposició única que fa referència als arrendataris de locals comercials i les empreses de gestió d’habitatges d’ús turístic: si encara no s’han sol·licitat els descomptes meritats en aplicació de les Lleis publicades fins a la data, s’allarga el termini fins al 31 de juliol per sol·licitar-ho.

Molné ha parlat a l’entrevista a la Rèplica (on també hi ha participat la consellera liberal Eva López), de l’allargament dels Erto, però també d’altres temes d’actualitat parlamentària sobretot vinculades a la Comissió de Justícia, Interior i Afers Institucionals que ella presideix. Entre aquests temes, el nou Codi de Família, el Codi de Procediment Civil, les futures modificacions al Codi de Procediment Penal, la posada en funcionament del Tribunal de l’Arbitratge i, ja en un altre àmbit, els treballs parlamentaris sobre el projecte de llei d’Igualtat.

Podeu recuperar l’entrevista aquí.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Acord unànime per garantir la sostenibilitat de les pensions de jubilació
La població avala la gestió del Govern i situa Demòcrates com el partit més votat