Grup Parlamentari DemòcrataNotícies

Andorra es converteix en país capdavanter i declara l’Estat d’emergència climàtica

4 comentaris

Andorra s’ha convertit en país capdavanter i ha entrat a la llista pionera de països que han declarat l’Estat d’emergència climàtica i ecològica. La proposta d’acord de reconeixement de la crisi climàtica i la declaració de l’estat d’emergència, impulsada des dels grups parlamentaris de la coalició, ha estat aprovada per unanimitat al Consell General. Es tracta d’”un pas de gegant”, “Andorra es presenta davant la comunitat internacional com un dels primers països del món” a fer la declaració, ha celebrat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, durant la seva intervenció.

D’aquesta manera, Andorra es compromet a reduir les emissions no absorbides de gasos d’efecte climàtic en un mínim de 37% anual amb l’horitzó 2030, i a assolir la neutralitat de carboni en el context dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, tal com ha defensat Enseñat en la seva intervenció. “Hem d’actuar de forma conscient per deixar a les properes generacions un planeta viable, no podem mirar cap a una altra banda. Tots hi tenim responsabilitat”, ha demanat Enseñat a tots els presents a la sessió del Consell General d’aquest dijous.

Andorra es compromet a reduir les emissions no absorbides de gasos d’efecte climàtic en un mínim de 37% i a assolir la neutralitat de carboni

El compromís mediambiental s’assolirà mitjançant gairebé una trentena d’accions, les quals incideixen en l’agricultura, l’educació, la participació ciutadana, l’aigua, la mobilitat, l’energia, l’economia circular, el medi natural, el paisatge i la biodiversitat.

La proposta d’acord final per declarar l’emergència climàtica s’ha aprovat amb la transacció consensuada entre els grups de la coalició i el grup Socialdemòcrata. Les modificacions introduïdes al text inicial incideixen en les polítiques de reducció de residus, la dotació del fons verd a partir del 2021, el control de les construccions a tocar del riu o l’educació dels joves.

Paral·lelament, tots els grups també han acordat treballar una proposta d’acord relativa a l’auditoria i eliminació de l’amiant als edificis d’Andorra, públics i privats. Una proposta “sense color polític i que busca la seguretat i salut de tots els ciutadans”, ha exposat el president del Grup Demòcrata. Es presentarà el proper mes de març de forma consensuada.

Consulta les 27 accions aquí:  Declaració ESTAT EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Prohibició de la publicitat sobre prostitució als mitjans

Molné Consell General

Un altre dels punts destacats de l’ordre del dia ha estat l’aprovació, per unanimitat, de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de modificació del Codi Penal, perquè la publicitat sobre la prostitució als mitjans de comunicació passi a ser considerada delicte. La proposició ha estat treballada pels grups de la coalició i defensada al ple per la consellera Demòcrata, Ester Molné.

“Pensem que és un exercici de coherència considerar delicte la publicitat relacionada amb la prostitució, si el nostre Codi penal ja especifica clarament la il·legalitat de fomentar-la”, ha exposat Molné, que ha afirmat que es tracta d’”un pas més” en la defensa dels drets de les dones, com també ho és el Servei de Salut Sexual i reproductiu que entrarà en funcionament properament. La consellera ha garantit que se seguiran fent més passos en aquesta direcció.

“Pensem que és un exercici de coherència considerar delicte la publicitat relacionada amb la prostitució, si el nostre Codi penal ja especifica clarament la il·legalitat de fomentar-la”, ha exposat Molné

 

Més suport a les famílies per lluitar contra el consum d’alcohol i drogues

Ramos Consell General

Durant la sessió també s’ha aprovat la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei de seguretat pública. Un text legal que insta el Govern a actualitzar el Pla nacional contra les drogodependències i a incidir en campanyes educatives de prevenció i conscienciació, amb l’objectiu de frenar el consum d’alcohol i drogues, sobretot entre els més joves.

Així ho ha recordat el conseller general Demòcrata, Joan Carles Ramos. Ha defensat més educació per implicar d’aquests joves i més suport a les famílies, que es poden sentir “perdudes, desorientades” sobre com actuar amb fills que tenen problemes relacionats amb l’alcohol i les drogues.

Paral·lelament, ha refermat que la proposició de llei aplica mesures “més directes” per castigar la venda d’alcohol a menors i endureix les sancions per conduir en estat d’embriaguesa o sota l’efecte de les drogues.

La proposició de llei aplica mesures “més directes” per castigar la venda d’alcohol a menors i endureix les sancions per conduir en estat d’embriaguesa

L’informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic del 2018 ha centrat el primer punt de l’ordre del dia de la sessió. La consellera demòcrata Berna Coma ha destacat en la seva intervenció que s’ha assolit un percentatge d’acompliment del 69%, i ha “encoratjat el Departament d’Estadística a treballar per complir un nivell d’execució més elevat”.

Coma ha recordat que disposar del màxim de dades estadístiques permet fer polítiques “més realistes, adequades i eficients”. En aquest punt, ha fet esment a la problemàtica de l’habitatge. “Tenir una radiografia detallada” sobre la situació del sector “permetrà que les mesures incideixin de manera més solvent i millorin la situació ja a curt termini”.

La consellera Demòcrata ha finalitzat la seva intervenció recordant que els organismes internacionals també reclamen seguir avançant en el nombre i qualitat d’estadístiques presentades.

Coma Consell General

El segon punt de l’ordre del dia ha debatut la proposta d’acord sobre l’estatut de l’artista presentada pel grup Socialdemòcrata. D’aquesta proposta d’acord en va derivar una esmena presentada pels grups de la coalició per instar a fer una diagnosi de la situació de l’artista i la indústria cultural a través del Llibre blanc de la cultura, eina que ja ha començat a desenvolupar el Govern. I, a partir d’aquesta esmena, s’ha aprovat per unanimitat una transacció perquè la diagnosi es faci en els propers sis mesos. Un cop estigui feta, tots els grups parlamentaris impulsaran una proposició de llei conjunta “que concreti les modificacions legislatives necessàries”.

Codina Consell General

Unes modificacions que han de servir per “millorar les condicions socials i laborals que facilitin el talent creador i la llibertat d’expressió dels nostres artistes”, en aspectes com la protecció social, la formació o la tributació, ha defensat la consellera Demòcrata, Sandra Codina, durant la seva intervenció. Codina ha recordat que millorar les condicions dels implicats en la cultura era una promesa electoral de Demòcrates. “Hem de protegir els artistes i creadors que innoven, qüestionen i ens inspiren amb les seves obres, regenerant la nostra energia vital i social”, ha conclòs.

Hem de protegir els artistes i creadors que innoven, qüestionen i ens inspiren amb les seves obres, regenerant la nostra energia vital i social”, ha exposat Codina

Finalment, durant la sessió d’avui també s’ha aprovat l’increment del capital fundacional per posar en funcionament la Fundació Cimera Iberoamericana. Un total de 778.000 euros que ajudaran a organitzar aquest any un esdeveniment que serà “una oportunitat històrica per explicar-nos i projectar-nos al món”, ha celebrat Enseñat. “Els 22 països participants i tots els seus mitjans de comunicació centraran la seva mirada cap a Andorra”, ha afegit.

Etiquetes: Grup Parlamentari Demòcrata, Notícies

Articles relacionats

Habitatge, transport públic i salaris centren les esmenes al pressupost dels grups de la majoria
Compromís davant la FAAD per facilitar el vot a les persones amb discapacitat