Consell GeneralNotícies

Aprovades per tercer any consecutiu mesures que milloren l’accés a l’habitatge i augmenten les pensions

1 comentari

El Projecte de llei de mesures urgents en matèria d’arrendaments de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu habilita, per tercer any consecutiu, una pròrroga dels contractes de lloguer per evitar augments injustos. Així mateix, activa incentius per a la construcció d’habitatge de lloguer i manté el progressiu augment de les pensions més baixes, en aquest cas un 3,5%. El text ha estat aprovat amb el vot favorable dels grups parlamentaris de la majoria, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, mentre que el Grup Socialdemòcrata hi ha votat parcialment a favor.  Terceravia hi ha votat en contra.

Gràcies a aquesta aprovació, per tercer any els contractes de lloguer no es podran apujar més enllà de l’IPC, tot i que amb algunes excepcions que ja contemplaven els dos textos precedents (destinar l’habitatge a ús social o recuperar-lo per a ús propi). Per a aquest 2021 s’ha afegit l’excepció dels lloguers de més de 1.500 euros, sempre que no hi visqui una família nombrosa.

La presidenta suplent del Grup Demòcrata, Mònica Bonell, ha agraït a tots els membres de la Comissió d’Economia la predisposició per poder aprovar la llei en els terminis establerts i que pugui entrar en vigor l’1 de gener. Ha defensat, amb tot, que les aportacions fetes per la coalició parlamentària són les aporten “l’equilibri”, i també les que “més beneficien a tota la població”, amb l’objectiu de solucionar la problemàticaprioritària” de l’habitatge.

Bonell: Les aportacions fetes per la coalició parlamentària aporten equilibri i són les que més beneficien a tota la població

Bonell ha posat l’exemple de l’augment “ponderat” de les pensions, que ajuda els qui més ho necessiten, però que a la vegada és assumible per a les arques de l’Estat. També ha posat l’exemple de la possibilitat que els comuns puguin rebaixar fins al 0% el percentatge de cessió obligatòria de sòl urbà consolidat. Bonell ha lamentat la incoherència del PS perquè rebutja la mesura però, a la vegada, “defensen polítiques d’habitatge que impliquin tots els poders públics”. “Aquesta ho és”, els ha plantejat.

Així mateix, la presidenta suplent Demòcrata ha destacat que la llei soluciona problemàtiques de llogaters i necessitats de propietaris a curt termini, però que és a través de la Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, que ja està entrada a tràmit parlamentari, que  es podran definir polítiques a mitjà i llarg termini. L’Institut serà uns “ens d’acció proactiu i adaptatiu”, ha garantit. Per tot plegat, ha demanat a totes les forces parlamentàries el compromís, en benefici de la població d’Andorra, d’aprovar la llei de l’Institut de l’Habitatge “com a molt tard la tardor de l’any vinent”.

La coalició també ha destacat que amb aquest text s’ajuda a propietaris que tenen edificis antics, per adaptar-los i posar-los al mercat de lloguer, sempre garantint les condicions d’habitabilitat.

Finalment i, en clau de país, han volgut contextualitzar l’aprovació de la llei en un moment molt complicat com l’actual, amb una crisi sanitària, social i econòmica. Un fet que encara dona més rellevància a la seva aprovació perquè aporta “solucions ràpides, eficaces i reals”.

Etiquetes: Consell General, Notícies

Articles relacionats

La coalició defensa un ‘pressupost Covid’ centrat en la salut i el benestar de la ciutadania
La tercera Llei Òmnibus allarga els ERTO, les ajudes als autònoms i les reduccions als lloguers