Articles d'opinióCarles Jordana

Guia

Després de viure un període d’adversitats, les quals tots tenim ganes d’oblidar i passar-ne pàgina, és el moment de mirar endavant i avançar cap a una Andorra de progrés social i econòmic. Tal com vaig exposar durant el Debat d’Orientació Política, la ciutadania ens demana avançar, però des de la transparència, des de l’encaix amb la resta del món, des de la cura pel medi ambient, des de la sostenibilitat entesa en tots els àmbits possibles, des del suport constant al ciutadà i des de l’acompanyament als col·lectius més vulnerables. A la vegada, vetllant per preservar les nostres institucions, la nostra identitat, valors, llengua, tradicions i cultura.

Són aquestes directrius les que ens demana la ciutadania, i també les que necessita. Necessitem fer avançar Andorra i treballar per tirar endavant projectes que il·lusionin, passant pàgina al passat però, a la vegada, aprenent també de les conclusions positives que, d’alguna o altra manera, es poden extreure de les crisis.

Els diversos textos legislatius que són al Consell General contenen aquestes directrius i estan cridades a ser cabdals per al progrés d’Andorra. Em refereixo a lleis com la d’Igualtat i la no-discriminació entre homes i dones, la de Transparència, el Codi de família, la d’Economia circular, la de Protecció civil o la de Contractació pública. També les que s’entraran imminentment, com la Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i per a la millora del poder adquisitiu i la del Pressupost per al 2022.

Juntament amb totes elles, abans d’acabar l’any tindrem també les conclusions de la Comissió d’estudi per garantir la sostenibilitat de les pensions de jubilació. Definir les modificacions legislatives perquè les variacions demogràfiques, sumat a l’augment de l’esperança de vida, no facin que el sistema de seguretat social entri en fallida, és un repte que es tradueix en obligació. Perquè no es pot seguir allargant una realitat inqüestionable o amagar-nos perquè siguin els que vinguin després els qui hagin d’intervenir i assumir decisions que no són fàcils d’aplicar.

A partir d’aquí, i de manera paral·lela, vull recordar -com vaig defensar durant el Debat d’Orientació-, que les conselleres i consellers del Grup Parlamentari Demòcrata no ens aturem, evidentment. Queden menys de dos anys de legislatura i cal seguir amb les directrius que ens marca l’H23. Amb lleis que veuran la llum properament com l’òmnibus d’agricultura; la llei que crearà la taxa turística per donar un impuls qualitatiu als serveis i oferta del sector; la regulació de la figura del mecenatge per fomentar projectes culturals, d’esport i de recerca; i totes les destinades a progressar en el procés de digitalització i agilització dels tràmits administratius, per aconseguir una comunicació més fluïda amb empreses i ciutadans.

Les conselleres i consellers del Grup  Demòcrata no ens aturem, evidentment: queden menys de dos anys de legislatura i cal seguir amb les directrius que ens marca l’H23

Són tots ells textos legislatius que aniran de la mà de la consolidació de projectes com l’heliport nacional, l’edifici multifuncional o el futur centre de recerca en immunologia d’Ordino.

En definitiva, tenim grans reptes plantejats -com també va exposar el cap de Govern durant el Debat-, molts dels quals ja teníem el 2019, i algun més. I ens queda menys temps per fer-hi front. Sabem que el camí no serà fàcil, però tenim una guia: la inspiració i l’exemple que ens han donat les persones les quals representem durant tota la pandèmia. Per això en aquests moments no ens pot faltar la maduresa, el civisme, la solidaritat, la comprensió i la responsabilitat que hem vist en els nostres ciutadans durant tants mesos.

Per part del Grup Demòcrata ens comprometem, en la nostra tasca legislativa, a guiar-nos per aquests trets. Perquè, de fet, són també trets identitaris del nostre país.

 

Article del president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, publicat el 18 de setembre a El Periòdic d’Andorra.

Etiquetes: Articles d'opinió, Carles Jordana

Articles relacionats

Lluitem contra el canvi climàtic?
Plagi