NotíciesOposició Escaldes-Engordany

Demòcrates d’Escaldes reclama més transparència a la majoria i que compleixi amb la Llei de les finances comunals

1 comentari

Els consellers Demòcrates del Comú d’Escaldes-Engordany Miquel Aleix, Núria Barquín i Jordi Vilanova han entrat tres preguntes perquè siguin incloses a l’ordre del dia de la sessió de Consell de Comú d’aquest dijous, 22 d’octubre. En una d’elles els consellers taronges alerten a la majoria que estan incomplint de manera “flagrant” la Llei de finances comunals i “atemptant contra el dret d’informació, tant dels consellers de l’oposició com de tots els ciutadans”. Concretament, perquè la corporació no ha tramès al Ple del Comú cap memòria explicativa de l’execució del pressupost del 2020.

Tal com estableix la llei en el seu article 98, el conseller de Finances ha de trametre trimestralment una memòria de l’execució del pressupost, així com els moviments i la situació de la tresoreria comunal. Els consellers de Demòcrates demanen a la majoria que aquest dijous informi per què no ho ha fet fins a la data. I “preguem que, d’ara endavant, es compleixi amb el marc legal vigent”, afegeixen. Perquè la manca de transparència no permet concebre si s’està fent o no “una gestió rigorosa de les finances” del Comú, fet que pren especial rellevància en el context econòmic actual de la Covid-19.

Tal com estableix la llei en el seu article 98, el conseller de Finances ha de trametre trimestralment una memòria de l’execució del pressupost

Les altres dues preguntes entrades per Aleix, Barquín i Vilanova se centren en temes urbanístics de la parròquia i també amb aquesta manca de transparència esgrimida per la majoria. La primera està relacionada amb la falta d’aparcament a la part alta de la parròquia. I més tenint en compte que s’està impulsant el projecte Caldes, que atraurà més visitants al nucli urbà. “La part alta de la parròquia no disposa en l’actualitat de suficients places d’aparcament per poder ser un pol d’atracció”, alerten els consellers de DA. Aquesta carència hagués quedat resolta amb la construcció de 600 noves places a l’aparcament de l’Obac, un projecte que va impulsar l’anterior corporació liderada per Trini Marín. En aquest sentit, i tenint en compte que l’actual majoria ha aturat la construcció de l’aparcament “sine die”, Demòcrates demana quina estratègia alternativa s’està treballant per dotar d’aparcament la zona.

Finalment, la darrera pregunta està relacionada amb quina és la solució pactada a la qual s’ha arribat amb els privats en l’afer de Casa Trenella. “Entenem que hi ha hagut una modificació del projecte constructiu inicialment aprovat i que aquest ha estat degudament aprovat pel Comú”, pressuposen des de l’oposició, tot i que no en tenen constància. Motiu pel qual demanen quins canvis s’han pactat respecte al projecte inicial, així com la documentació que ho justifiqui.

Etiquetes: Notícies, Oposició Escaldes-Engordany

Articles relacionats

Demòcrates d’Escaldes alerta a la majoria comunal que pot estar envaint competències al Govern
Demòcrates dubta que l’Ordinació per a autònoms i empresaris garanteixi els principis d’igualtat de tracte i condicions