Articles d'opinióMònica Bonell

Prioritats legislatives

El Dia de Meritxell marca de manera simbòlica l’inici del nou curs polític i d’un període de sessions, l’actual, que compta amb gairebé una vintena de lleis a treballar i debatre. La Covid-19 ha allargat els terminis inicialment previstos d’algunes iniciatives legislatives i, juntament amb d’altres que han seguit el seu curs natural i ja estan a tràmit parlamentari, ens porta a un període de sessions dens i transcendental, ja que s’aprovaran lleis que marcaran el camí del progrés i modernització del nostre país.

Amb tot, la gran prioritat per als propers mesos és la Llei del pressupost per al 2022. La seva previsió d’ingressos i despeses mostrarà una radiografia clara de la situació de les arques de l’Estat i de fins a on han impactat les accions i ajudes per acompanyar la ciutadania en aquests mesos tan durs. També mostrarà en quin punt ens trobem de la recuperació econòmica. Un cop entri a tràmit parlamentari –confiem que amb la mateixa celeritat que l’any passat–, serà també feina nostra, dels grups, donar-li la rellevància que es mereix, analitzar-lo i fer-hi aportacions constructives, les necessàries, sense entrar en divagacions o discussions que no ens deixin avançar en el que és realment important.

Per altra banda, i també ha estat una llei de gran calat els darrers tres anys, aquest període de sessions vindrà marcat per una nova Llei de mesures en matèria d’habitatge i per a la millora del poder adquisitiu. Les mesures que han derivat de les lleis anteriors han permès, els darrers anys, frenar la problemàtica dels preus dels lloguers i millorar la situació econòmica d’aquelles persones que cobren un salari o una pensió més baixa. La llei per al 2022 hi serà, però s’haurà d’emmarcar en la situació actual i en les accions paral·leles en matèria d’habitatge que veuran a la llum els propers mesos.

Pressupost i llei de mesures urgents a banda, m’agradaria destacar cinc textos legislatius que considerem claus i de gran importància per a Andorra. En primer lloc, la Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública, un posicionament clar vers la transparència de les administracions públiques i de la classe política, que també garantirà l’accés a la informació per part de la ciutadania, així com fomentarà la seva participació. Aquesta proposició de llei va ser entrada per la majoria i arriba al seu estadi final després d’un intens treball en comissió amb aportacions molt positives de tots els grups.

En segon lloc, el Projecte de llei d’igualtat entre homes i dones, una altra clara declaració d’intencions cap a l’avançament dels drets socials, cap a garantir les mateixes oportunitats per a tots els ciutadans i erradicar qualsevol forma de discriminació.

El Projecte de llei d’igualtat entre homes i dones és una clara declaració d’intencions cap a l’avançament dels drets socials, garantir les mateixes oportunitats  i erradicar qualsevol forma de discriminació

En tercer lloc, el Projecte de llei d’economia circular, que aportarà accions fermes contra el malbaratament alimentari i l’ús dels plàstics d’un sol ús, entre d’altres, i contribuirà a la complicada però intensa lluita contra la contaminació i el canvi climàtic.

En quart lloc, el Codi de Família, entrada pels grups de la coalició i que ordenarà tota la legislació sobre la matèria, a la vegada que aportarà millores importants en els drets de la persona i la família. Finalment, la proposició de llei de Protecció Civil, un text també treballat des de la coalició, de gran importància per preveure, minimitzar i actuar davant futurs desastres o catàstrofes naturals.

Aquestes són lleis que m’agradaria destacar, però n’hi ha moltes més: la de finances comunals, la de contractació pública, la de Ctrasa, la d’actius digitals o la de l’accés electrònic a la justícia. Sense oblidar la Comissió d’estudi per garantir la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS, que deriva d’un pacte d’Estat de tots els grups. Quan finalitzin les reunions de la Comissió d’estudi podrem contextualitzar quina és la situació al nostre país, les seves necessitats i quines accions legislatives cal desenvolupar per garantir les pensions dels nostres ciutadans.

La síndica general, en el tradicional discurs per Meritxell, va demanar unitat per tirar endavant el país. Per unitat -i així ho va voler recalcar-, no es referia a assolir un únic posicionament sobre una llei, situació o problemàtica, sinó unitat entesa com a treball conjunt, per aportar els coneixements i treball de tots plegats i poder assolir així les millors solucions per a Andorra i la seva ciutadania.

Des del Grup Parlamentari Demòcrata subscrivim les seves paraules, perquè és aquesta la línia que volem mantenir durant tota aquesta segona meitat de la legislatura.

 

Article de la presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata, Mònica Bonell, publicat a El Periòdic d’Andorra l’11 de setembre del 2021.

Etiquetes: Articles d'opinió, Mònica Bonell

Articles relacionats

Lliçó de vida
Tornada postvacacional